Privacybeleid

Moving Matter/Noor van Gestel (‘ons’, ‘wij’ of ‘onze’) beheert de website www.movingmatter.nl en coaching (de ‘service’).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en vrijgeven van persoonlijke gegevens wanneer u onze Service gebruikt en de keuzes die u aan die gegevens hebt gekoppeld. We gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door de Service te gebruiken, gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid. Tenzij anders bepaald in dit privacybeleid, hebben termen die in dit privacybeleid worden gebruikt dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via wwwww.movingmatter.nl.

Definities

Service
Service is de website www.movingmatter.nl van Moving Matter/Noor van Gestel, en de coachingsessies.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend individu die kan worden geïdentificeerd op basis van die gegevens (of van die en andere informatie die in ons bezit is of waarschijnlijk in ons bezit zal komen).

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij gegenereerd door het gebruik van de Service of uit de Service-infrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen op uw apparaat (computer of mobiel apparaat).

Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke betekent de natuurlijke of rechtspersoon die (alleen of samen of gemeenschappelijk met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier persoonlijke informatie wordt of zal worden verwerkt. Voor het doel van dit privacybeleid zijn wij een gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens.

Gegevensverwerker (of dienstverlener)
Gegevensverwerker (of dienstverlener) betekent elke natuurlijke of rechtspersoon die de gegevens namens de gegevensbeheerder verwerkt. We kunnen de diensten van verschillende serviceproviders gebruiken om uw gegevens effectiever te verwerken.

De betrokkene (of gebruiker)
De betrokkene is elke levende persoon die onze service gebruikt en is het onderwerp van persoonlijke gegevens.

Verzameling en gebruik van informatie

We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens

Persoonlijke gegevens

Tijdens het gebruik van onze Service kunnen we u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of om u te identificeren (“Persoonlijke gegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

E-mailadres

Voornaam en achternaam

Telefoonnummer

Adres

postcode

stad

Cookies en gebruiksgegevens

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt ervoor kiezen om geen of al deze berichten van ons te ontvangen door de afmeldlink of instructies in elke e-mail die we sturen te volgen of door contact met ons op te nemen via e-mail op noor@movingmatter.nl.

Gebruiksgegevens

We kunnen ook informatie verzamelen over hoe de Service wordt geopend en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het IP-adres van uw computer (bijv. IP-adres), browsertype, browserversie, de pagina’s van onze dienst die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die op die pagina’s is doorgebracht, uniek apparaat-ID’s en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies Data

We gebruiken cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën om de activiteit op onze Service bij te houden en bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatie kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Trackingtechnologieën die ook worden gebruikt, zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze service te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, kunt u sommige delen van onze service mogelijk niet gebruiken. Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

Sessiecookies. We gebruiken sessiecookies om onze service te gebruiken.

Voorkeurscookies. We gebruiken voorkeurscookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.

Beveiligingscookies. We gebruiken veiligheidscookies voor veiligheidsdoeleinden.


Gebruik van gegevens

Moving Matter/Noor van Gestel gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

Om onze service te verlenen en te onderhouden

Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Service

Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u daarvoor kiest

Om klantenondersteuning te bieden

Om analyse of waardevolle informatie te verzamelen, zodat we onze service kunnen verbeteren

Om het gebruik van onze Service te controleren Technische problemen opsporen, voorkomen en aanpakken

Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die u al hebt gekocht of waarnaar u hebt gevraagd, tenzij u ervoor hebt gekozen dergelijke informatie niet te ontvangen.

Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u uit de Europese Economische Ruimte (EER) komt, is de rechtsgrond van Moving Matter/Noor van Gestel voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke informatie die in dit privacybeleid wordt beschreven, afhankelijk van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Moving Matter/Noor van Gestel kan uw persoonsgegevens verwerken omdat:

We moeten een contract met u sluiten

U heeft ons hiervoor toestemming gegeven

De verwerking is in ons legitieme belang en wordt niet ondermijnd door uw rechten

Voor betalingsverwerkingsdoeleinden

Om te voldoen aan de wet.

Bewaring van gegevens

Moving Matter/Noor van Gestel bewaart uw Persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetten), geschillen op te lossen en onze juridische overeenkomsten en ons beleid af te dwingen. Moving Matter/Noor van Gestel bewaart ook Gebruiksgegevens voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of om de functionaliteit van onze Service te verbeteren, of we zijn wettelijk verplicht om deze gegevens voor langere tijd te bewaren.

Overdracht van gegevens

Uw informatie, inclusief persoonlijke gegevens, kan worden overgedragen aan – en onderhouden op – computers buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsregio waar de wetgeving inzake gegevensbescherming kan verschillen van die van uw jurisdictie. Uw instemming met dit privacybeleid gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie betekent uw instemming met die overdracht. Moving Matter / Noor van Gestel zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en dat er geen overdracht van uw persoonlijke gegevens zal plaatsvinden aan een organisatie of een land, tenzij er adequate controles zijn ingesteld inclusief de beveiliging van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.


Openbaarmaking van gegevens


Zakelijke transactie

Als Moving Matter/Noor van Gestel betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We zullen dit melden voordat uw persoonlijke gegevens worden overgedragen en onderhevig zijn aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving

Onder bepaalde omstandigheden kan van Moving Matter/Noor van Gestel worden verlangd dat ze uw Persoonsgegevens openbaar maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten

Moving Matter/Noor van Gestel kan uw Persoonsgegevens te goeder trouw onthullen dat dergelijke actie nodig is om:

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

Om de rechten of eigendom van Moving Matter/Noor van Gestel te beschermen en verdedigen

Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken

Om de persoonlijke veiligheid van gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen

Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

Beveiliging van gegevens

De beveiliging van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar onthoud dat geen enkele verzendmethode via internet of elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw gegevensbeschermingsrechten onder de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte (EER), heeft u bepaalde gegevensbeschermingsrechten. Moving Matter/Noor van Gestel streeft ernaar redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen het gebruik van uw Persoonsgegevens te corrigeren, wijzigen, verwijderen of beperken. Als u wilt worden geïnformeerd over welke persoonsgegevens we over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op via noor@movingmatter.nl.


In bepaalde omstandigheden beschikt u over de volgende gegevensbeschermingsrechten:

Het recht op toegang, update of verwijdering van de informatie die we over u hebben. Wanneer dit mogelijk is gemaakt, kunt u uw Persoonsgegevens inzien, bijwerken of verwijderen.

Het recht op rectificatie. U hebt het recht om uw informatie te laten corrigeren als die informatie onjuist of onvolledig is.

Het recht om bezwaar te maken. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Het recht op beperking. U hebt het recht om te verzoeken dat we de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U heeft het recht om een ​​kopie van de informatie die we over u hebben in een gestructureerd, machineleesbaar en algemeen gebruikt formaat te ontvangen.

Het recht om toestemming in te trekken. Je hebt ook het recht om je toestemming te allen tijde in te trekken wanneer Moving Matter/Noor van Gestel op je toestemming vertrouwde om je persoonsgegevens te verwerken.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de Europese Economische Ruimte (EER).

Dienstverleners

We kunnen externe bedrijven en individuen in dienst nemen om onze service te vergemakkelijken (“serviceproviders”), om de service namens ons te leveren, om servicegerelateerde services uit te voeren of om ons te helpen analyseren hoe onze service wordt gebruikt. Deze derden hebben alleen toegang tot uw persoonlijke gegevens om deze taken namens ons uit te voeren en zijn verplicht deze niet openbaar te maken of voor enig ander doel te gebruiken.

Analytics

We kunnen externe serviceproviders gebruiken om het gebruik van onze service te controleren en te analyseren.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google en die websiteverkeer volgt en rapporteert. Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van onze Service te volgen en te controleren. Deze gegevens worden gedeeld met andere Google-services. Google kan de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties van zijn eigen advertentienetwerk in een context te plaatsen en te personaliseren. U kunt ervoor kiezen om uw activiteit op de Service niet beschikbaar te maken voor Google Analytics door de Google Analytics opt-out browser-add-on te installeren. De add-on voorkomt dat Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js en dc.js) informatie deelt met Google Analytics over bezoekactiviteit. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Gedragsmarketing

Moving Matter/Noor van Gestel gebruikt remarketingdiensten om na uw bezoek aan onze Dienst te adverteren op websites van derden. Wij en onze externe leveranciers gebruiken cookies om advertenties te informeren, optimaliseren en weergeven op basis van uw eerdere bezoeken aan onze service.

Google AdWords
Google AdWords-remarketingdienst wordt geleverd door Google Inc. U kunt zich afmelden voor Google Analytics voor display-advertenties en de Google Display Netwerk-advertenties aanpassen door naar de pagina met Google Ads-instellingen te gaan: http://www.google.com/settings/ads Google raadt ook aan om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – voor uw webbrowser te installeren. Google Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Google naar de webpagina Privacy en voorwaarden van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Facebook
Facebook-remarketingdienst wordt aangeboden door Facebook Inc. U kunt meer leren over op interesses gebaseerd adverteren van Facebook door deze pagina te bezoeken: https://www.facebook.com/help/164968693837950 Volg deze instructies van Facebook om u af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217


Facebook houdt zich aan de zelfregulerende principes voor online gedragsadvertenties die zijn opgesteld door de Digital Advertising Alliance. U kunt zich ook afmelden voor Facebook en andere deelnemende bedrijven via de Digital Advertising Alliance in de Verenigde Staten http://www.aboutads.info/choices/, de Digital Advertising Alliance of Canada in Canada http://youradchoices.ca/ of de European Interactive Digital Advertising Alliance in Europe http://www.youronlinechoices.eu/, of meld u af met de instellingen van uw mobiele apparaat. Ga voor meer informatie over de privacypraktijken van Facebook naar het gegevensbeleid van Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Betalingen

We kunnen betaalde producten en / of diensten leveren binnen de Service. In dat geval gebruiken we diensten van derden voor betalingsverwerking (bijv. Betalingsverwerkers). We zullen uw betaalkaartgegevens niet opslaan of verzamelen. Die informatie wordt rechtstreeks verstrekt aan onze externe betalingsverwerkers van wie het gebruik van uw persoonlijke informatie wordt beheerst door hun privacybeleid. Deze betalingsverwerkers houden zich aan de standaarden van PCI-DSS zoals beheerd door de PCI Security Standards Council, een gezamenlijke inspanning van merken als Visa, Mastercard, American Express en Discover. PCI-DSS-vereisten zorgen voor een veilige verwerking van betalingsgegevens.

De betalingsverwerkers waarmee we samenwerken zijn:

IDeal
Hun privacybeleid is in te zien op https://www.ideal.nl/en/disclaimer-privacy-statement/

Links naar andere sites

Onze service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te lezen. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Privacy van kinderen

Onze service richt zich tot niemand onder de 18 jaar (“kinderen”). We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de 18 jaar. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we ons ervan bewust worden dat we persoonlijke gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid

We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. We zullen u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen. U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.